Since its establishment on 2001,it has a unique track record.

Lapovanie liatinovej povrchovej dosky

  • Lapovanie liatinovej povrchovej dosky

    Lapovanie liatinovej povrchovej dosky

    Liatinové lapovacie dosky sa vo veľkej miere používajú na presné ručné lapovanie železných a neželezných častí na získanie dokonalého tvaru a rovinnosti povrchu Liatinové povrchové dosky sa teraz často používajú na výrobných podlahách ako nástroj na lapovanie žulových povrchových dosiek na dosiahnutie určitých stupňa presnosti.Kov sa nechá impregnovať lapovacím médiom na veľkej rovnej ploche.Povrch môže byť hladký pre operácie lapovania, označovania a rozvrhnutia.Tiež špičkové surfovanie...